תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף מגדל העמק, ערעורים

02.11.1985 - 20.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 26

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים, הליכי הגשת המועמדים
והבחירות המקומיות בסניף מגדל העמק.
כולל רשימה שמית.