תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה - ארגון בחירות לועידה

26.09.1985 - 21.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזר לסניפים מאת ועדת הבחירות המרכזית לגבי בחירת ועדות
בחירות מקומיות.
סיכום דיון של ועדת הבחירות המרכזית.
התכתבות בנושא זמינות פנקס הבוחרים לחברי התנועה.
לוח זמנים לועידה החמש עשרה של תנועת החרות.