תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, הועדה המכינה לעניני חוץ ובטחון - הצעות החלטה

09.01.1986 - 26.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 1/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות החלטה, החלטות וסיכומי ישיבות של הועדה המכינה לעניני
חוץ ובטחון.
טיוטות החלטות של הועדה לעניני ארץ ישראל, מדיניות חוץ ובטחון
שהוגשה לחברי הועדה לעיון ותיקון.
רשימת שמות חברי הועדה.