תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, הועדה המכינה - סיכומי דיון, חוזרים

26.09.1985 - 21.02.1986

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 1/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

סיכומי דיון של הועדה המכינה של הועידה החמש עשרה של תנועת
החרות בעניני ארגון.
חוזרים לסניפים לגבי הכנות והנחיות לבחירות המקומיות לקראת
הועידה, תשלום מס חבר, הזכות לבחור ולהיבחר, מינוי ועדות מכינות
לועידה.
שמות חברי הועדה המכינה.