תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - פרוטוקולים

03.06.1979 - 07.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הסכם השלום עם מצרים, המצב הבטחוני, בעיות המשק
והחברה, ארגון התנועה ופעילותה, בחירת מוסדות הועידה.
דיון כללי בנושא מדיניות הממשלה בתחומים שונים.
ביקורת על הסכמי קמפ-דייוויד.
הצעות הועדה לרווחה וחברה, ועדת הביקורת העליונה, ועדת הבריאות,
ועדת החברות, הועדה לעניני כספים, הועדה להתיישבות והתנחלות,
הועדה לעניני הסברה, תכנית בינוי ושיכון, ועדת ארגון וחוקה,
הועדה למדע וטכנולוגיה, הועדה לעניני כלכלה, הועדה לעליה, קליטה
והעם היהודי, הועדה לענינים מדיניים, ועדת העבודה, הועדה לשלטון
מקומי, ועדת חינוך ותרבות.