תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - הועדה המכינה לעניני ארגון

10.10.1977 - 06.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

המלצות הועדה המכינה לעניני ארגון.
פרוטוקולים של ועדת ארגון התנועה. דו"ח ביניים של הועדה המכינה
לארגון התנועה.
דו"ח ראשוני על הצעת מבנה ארגוני להנהלה.