תנועת החרות, הועידה הארצית הארבע עשרה - ועדות מכינות

03.06.1979 - 06.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 13/ 14/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

דו"ח הבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 1978.
הצעות החלטה של הועדה המכינה לעניני השלטון המקומי.
רשימת ועדות הועידה הארבע עשרה.