תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - חוזרים

22.08.1976 - 09.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 21

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים בנושא לוח הזמנים לקראת הועידה, הכנות והוראות לועדות
הבחירות לקראת הבחירות לועידה.
הצעה למבנה ממשלת צללים.