תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - דין וחשבון, כרטיסי ציר

02.01.1977 - 05.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דין וחשבון של המרכז שהוגש לצירי הועידה הארצית השלוש עשרה
לגבי פעילות המרכז, מחלקותיו ומוסדות התנועה.