תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - פרוטוקולים, כרך ב'

05.01.1977 - 05.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הצעות והחלטות הועדה לחוק ומינהל ציבורי,
הועדה למדע וטכנולוגיה, הועדה לעניני עבודה וחברה, הועדה
להתיישבות והתנחלות, הועדה לעניני יהודי התפוצות, הועדה לעניני
הסברה, הועדה לעניני כספים, ועדת החינוך, הועדה לעניני השלטון
המקומי, ועדת חוץ ובטחון, הועדה לחוקה וארגון, הועדה הכלכלית.
דיון כללי בנושאים פנימיים, עניני מדיניות והיערכות לקראת
הבחירות לכנסת.