תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדות השונות

21.12.1976 - 09.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דו"ח הועדה העליונה לביקורת. פרוטוקול מישיבת הועדה לחוק ומשפט.
הצעות והחלטות הועדות לעניני הדור הצעיר, עניני הסברה, התיישבות
והתנחלות, ועדת חוץ ובטחון, מדע וטכנולוגיה, עליה וקליטה,
הועדה למינהל ציבורי, חוק ומשפט, הועדה לעבודה ואיגודים
מקצועיים, ועדת רשויות מקומיות. הצגת התכנית הכלכלית.
החלטות הועידה לפעולות חינוך במסגרת ממלכתית.
הצעות החלטה של ועדות המשנה ומליאת הועדה לעניני רווחה חברתית.
רשימות שמיות של חברי הועדות השונות.