תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני כלכלה

10.11.1976 - 31.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעות החלטה של הועדה לעניני כספים.
חוברת בנושא מדיניות להבראה כלכלית, שהוגשה לועידה.
רשימת שמות חברי הועדה.