תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני רווחה חברתית

17.11.1976 - 31.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעות החלטה של הועדה המכינה לעניני רווחה חברתית.
רשימת שמות חברי הועדה.