תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני מינהל ציבורי, חוקה ומשפט

17.11.1976 - 30.11.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

דו"ח יו"ר הועדה בעניני מינהל ציבורי, חוקה ומשפט.