תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - פרוטוקולים, כרך ב'

15.01.1975 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 39

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

המשך הויכוח הכללי בנושאים פנימיים הקשורים לתנועה ובעניני
מדיניות שונים.
הצעות החלטה של הועדה המוניציפלית, ועדת מישטר וחוקה, הועדה
לעניני התיישבות וחקלאות, הועדה לבריאות ממלכתית, הועדה לעניני
עליה וקליטה, ועדת הכלכלה, הועדה לעניני ההסתדרות הציונית
העולמית ויהודי התפוצות, הועדה לחינוך ותרבות, ועדת הדור הצעיר,
עניני בית"ר, ועדת העבודה, הועדה לארגון וחוקה, ועדת חוץ
ובטחון, ועדת הכספים, הועדה לשיכון ודיור, הועדה המתמדת.