תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - פרוטוקולים, כרך א'

12.01.1975 - 14.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 38

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

יוזמת השלום של מנחם בגין וקריאתו להקמת מועצה משותפת לעם היהודי
ולמדינת היהודים. בחירת מוסדות הועידה והרכבי הועדות.
דו"ח ועדת הביקורת.
הרצאות בנושאים: היערכות התנועה וארגונה. משק לאומי בשעת חרום.
העוני בישראל ודרכים לביטולו. הפעולה בקרב הדור הצעיר. בעיות
השלטון המקומי.
ויכוח כללי בנושאים שונים.