תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - קטעי עתונים

01.01.1975 - 31.12.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 35

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

לקט עתונות בעריכת מחלקת ההסברה בנושא דיוני הועידה.
עתון הד המרחב. מאמר בנושא דרכה של תנועת החרות.