תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הפתיחה בקרית ארבע

29.07.1974 - 25.02.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

סדר היום של הועידה. ארגון ומהלך הפתיחה של הועידה.
הערכה תקציבית לועידה. מכתבי תודה על סיוע בארגון הועידה ומהלכה.