תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - דין וחשבון

12.01.1975 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דין וחשבון מאת המרכז שהוגש לצירי הועידה הארצית השתים עשרה
לגבי פעילות המרכז, מחלקותיו ומוסדות התנועה.