תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - החלטות הועדות

12.01.1975 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

החלטות הועדות והועידה הארצית בנושאים: ארגון התנועה וחוקתה,
בריאות ממלכתית, הדור הצעיר, דיור ושיכון, הסברה, התיישבות
והתנחלות, ההסתדרות הציונית ויהודי התפוצות, חינוך ותרבות,
כלכלה, כספים, מדיניות חוץ ובטחון, מישטר וחוקה בישראל, עבודה,
איגודים מקצועיים ופער חברתי, עליה וקליטה, הרשויות המקומיות.