תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - ערעורים

29.10.1974 - 28.11.1974

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות מאת חברי התנועה בסניפים המערערים על השמטת שמות בעלי
זכות בחירה מפנקס הבוחרים ועל חלוקת המנדטים.