תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני חוץ ובטחון

18.11.1974 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 14

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה לעניני חוץ ובטחון.
הצעות החלטה והחלטות הועדה המדינית.
רשימת שמות חברי ועדת חוץ ובטחון.