תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני התנחלות והתיישבות

12.11.1974 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים, הצעות והחלטות הועדה המכינה להתנחלות והתיישבות.
רשימת שמות חברי הועדה.