תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני דיור ושיכון

26.12.1974 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 12_13_9.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול והמלצות הועדה המכינה לעניני דיור ושיכון.
רשימת שמות חברי הועדה.