תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני כלכלה

17.11.1974 - 13.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 12_13_7.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת הכלכלה.
הצעות הועדה לגבי קוים למדיניות כלכלית לשעת חרום.
רשימת שמות חברי הועדה.