תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני תכנית מוניציפלית

08.01.1975 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 12_13_6.pdf הורדת קובץ

תוכן

סיכום ההחלטות שהתקבלו בועדה המוניציפלית.
רשימת שמות חברי הועידה.
כולל חוזר מאת משרד הפנים בנושא מבנה וארגון המשרד.