תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני ארגון וחוקה פנימית

01.12.1974 - 13.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 12_13_5.pdf הורדת קובץ

תוכן

הצעות ופרוטוקולים לגבי המבנה הארגוני של התנועה (כולל תרשים).
המלצות והחלטות הועדה לארגון וחוקה.
רשימת שמות חברי הועדה.