תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - החלטות

17.12.1972 - 21.12.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

החלטות הועדות לעניני ארגון וחוקה, הסברה, ההסתדרות הציונית,
העליה והקליטה, חברה ושרותים, חינוך, מדע וטכנולוגיה, כלכלה,
חקלאות והתיישבות, מדיניות חוץ ובטחון, מישטר וחוקה, עבודה
ואיגודים מקצועיים, פנים והרשויות המקומיות.