תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - הועדה המתמדת

19.12.1972 - 20.12.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה המתמדת בנושא קיום גושים בתוך התנועה
ואיוש תפקידי היו"ר והמרכז.
רשימת מועמדים לועדה המתמדת.