תנועת החרות, הועידה הארצית העשירית - פרוטוקולים

11.11.1970 - 11.11.1970

סימול התיק : ה 1 - 13/ 10/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: דיון כללי בנושא מצב התנועה ועניני מדיניות
שונים. ביקורת על סיעת תכלת-לבן וגח"ל בהסתדרות. שיחות יארינג.
הצעות והחלטות הועדה לחינוך ומדע, ועדת חוקה ומשטר במדינה, הועדה
להסברה ועתונות, ועדת הכספים, הועדה לארגון וחוקה, ועדת חוץ
ובטחון, ועדת הכלכלה, הועדה לנוער ולספורט, ועדת העבודה.
החלטות בנושא יהדות ברית המועצות, עניני עליה וקליטה, המדינה,
התפוצה וההסתדרות הציונית.