תנועת החרות, הועידה הארצית העשירית - פרוטוקולים

10.11.1970 - 10.11.1970

סימול התיק : ה 1 - 13/ 10/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: המצב המדיני והצבאי. הרכב הועדה המתמדת.
עניני ארגון התנועה ועתידה. השותפות עם גח"ל.