תנועת החרות, הועידה הארצית העשירית - פרוטוקולים

09.11.1970 - 09.11.1970

סימול התיק : ה 1 - 13/ 10/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: בחירת נשיאות. עניני ארגון התנועה. עניני
כלכלה, חברה וחינוך. דו"ח פעילות ועדת הביקורת העליונה.
יהדות ברית המועצות.