תנועת החרות, הועידה הארצית העשירית - חומר מוגש לצירי הועידה

23.10.1970 - 11.11.1970

סימול התיק : ה 1 - 13/ 10/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 10_13_3.pdf הורדת קובץ

תוכן

הצעות החלטה של ועדת חוץ ובטחון, הועדה לחינוך ולמדע, ועדת
המשנה לעניני עבודה ואיגודים מקצועיים, הועדה לקליטת עליה,
הועדה להסתדרות ציונית, ועדת הכספים, הועדה לחקלאות והתיישבות,
הועדה להסברה ועתונות, הועדה המכינה לארגון וחוקה, הועדה המכינה
לסטודנטים ואקדמאים. דבר צעירי תנועת החרות.
חוזר לגבי החלטת הועדה להסברה ועתונות.
טבלאות ייצוג המנדטים בועידה.
סדר היום של הועידה. טפסי אישור מועמדות הצירים לועידה.