תנועת החרות, הועידה הארצית העשירית, ועדת הבחירות המרכזית - מכתבים, חוזרים

28.05.1970 - 30.10.1970

סימול התיק : ה 1 - 13/ 10/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים בנושא ארגון הבחירות לקראת הועידה הארצית העשירית.
לוח זמנים. הוראות לסניפים לגבי עריכת הבחירות. דחיית מועד
פתיחת הועידה. טפסי הצגת מועמדות. החלטות הועדה לגבי מתן ייצוג
לסניפים.