תנועת החרות, הועידה הארצית העשירית - דין וחשבון

01.11.1970 - 30.11.1970

סימול התיק : ה 1 - 13/ 10/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דין וחשבון מאת מרכז התנועה שהוגש לצירי הועידה הארצית העשירית
בנושא פעילות המרכז, מחלקותיו ומוסדות התנועה.