תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - הזמנה, מכתב

19.05.1968 - 26.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הזמנה לכנס צירי מרחב תל-אביב יפו בועידה הארצית התשיעית.
מכתב הפונה לחברי התנועה לעשות מינוי על עתון היום.