תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - החלטות

26.05.1968 - 29.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 9_13_17.pdf הורדת קובץ

תוכן

החלטות הועידה בנושאי חוץ ובטחון, כלכלה, עליה וקליטתה, חינוך
ומדע, סטודנטים ואקדמאים, פנים, שרותים ציבוריים, יחסים בין-
מפלגתיים, משטר וחוקה, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית,
עבודה ואיגודים מקצועיים, ארגון וחוקת התנועה, ההסברה והעתונות,
נוער וספורט, כספים.