תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - פרוטוקולים

27.05.1968 - 30.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון התנועה. בחירת נשיאות וועדות. המצב
בהסתדרות עובדים לאומית. ההשתתפות בממשלת הליכוד הלאומי.
קליטת העליה. שאלת המו"מ לשלום. גח"ל ושאלת האיחוד עם הליברלים.
הצעות החלטה והמלצות של: הועדה לעבודה ואיגודים מקצועיים,
ועדת ההסברה והעתונות, ועדת העליה, קליטה וכלכלה, ועדת הנוער
והספורט, הועדה לעניני פנים ומשטר המדינה, ועדת החוץ והבטחון,
ועדת הכספים, ועדת הארגון והחוקה וענינים מוניציפליים.
לוח זמנים של הועידה ורשימות צירים.