תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - רשימות צירי הועידה (לפי סניפים באותיות א'-כ')

01.01.1968 - 01.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות שמות צירי הועידה והתכתבות בנושא אישור המועמדים.