תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - רשימות, דו"חות

21.11.1967 - 09.06.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא הכנות לבחירות לקראת הועידה הארצית התשיעית,
איוש ועדות המשנה, עניני ארגון.
הצעת תיקון לחוקה. הצעת לוח זמנים לועידה הארצית.
רשימות שמיות. רשימות סניפים, מועצות וועדים.