תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - הועדה לעניני עבודה ואיגודים מקצועיים

03.01.1968 - 05.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות ופרוטוקולים של הועדה לעניני עבודה ואיגודים מקצועיים.