תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - רשימות שונות

26.05.1968 - 29.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימת שמות חברי מרכז תנועת החרות, חברי המועצה הארצית.
רשימת שמות חברי המרכז שנבחרו בועידה הארצית התשיעית.
שמות חברי הנשיאות וועדת המנדטים. רשימת חברי בית הדין העליון
וחברי ועדת הביקורת העליונה שנבחרו בועידה הארצית התשיעית של
תנועת החרות.
רשימת תאים. רשימת סניפים.