תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - דו"חות והצעות

26.05.1968 - 29.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דין וחשבון של מרכז התנועה שהוגש לצירי הועידה הארצית התשיעית
בנושא פעילות התנועה ומוסדותיה.
דין וחשבון של סיעת תכלת לבן לצירי הועידה הארצית התשיעית.
דיווח על עבודת הבניה בבית ז'בוטינסקי.
מאמרו של יוחנן בדר על הסיעה בכנסת, לדו"ח הועידה התשיעית.
הצעות לדיון מאת הועדה המכינה המרכזית לועידה התשיעית.
הצעות הועדה לעניני ארגון.