תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - קשר עם העתונות, התכתבות

23.12.1967 - 22.10.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות והודעות לעתונות בנושא עריכת הועידה הארצית התשיעית,
רשימות מועמדים וצירי הועידה, עריכת ישיבות ואסיפות, רשימות
נבחרים למועצות סניפי התנועה וברכות לחבריה.