תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית, ועדת הבחירות המרכזית - טפסים שונים

10.01.1968 - 14.04.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

לוח זמנים של הועידה הארצית התשיעית. טפסי פרוטוקול של ועדות
הבחירות למועצות הסניפים וועדת בחירות מקומיות.
כרטיסי ציר ומשתתף בועידה.