תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית - התכתבות, רשימות, פרוטוקול

19.12.1967 - 23.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא ארגון הבחירות לקראת הועידה הארצית התשיעית
וטיפול בערעורים.
לוח זמנים של הועידה הארצית. פרוטוקול של ועדת קלפי.
רשימת מועמדים בסניפים ללא בחירות. רשימת שמות חברי ועדת
הבחירות.