תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית, הועדה המתמדת - הצעת מועמדים למרכז ולועידה הארצית

30.06.1966 - 30.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 8_13_9.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול והתכתבות עם הסניפים בנושא הצעת מועמדים למרכז ולמועצה
הארצית.