תנועת החרות, החלטות הועידה הארצית השמינית - חוזר

24.07.1966 - 24.07.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

החלטות הועידה הארצית השמינית לגבי הרכב מוסדות התנועה וארגונה,
קריאה למנחם בגין לשוב לתפקידו כיו"ר התנועה.