תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - סדר יום, פרוטוקול, דין וחשבון

26.06.1966 - 30.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 8_13_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

דין וחשבון של מרכז תנועת החרות שהוגש לצירי הועידה הארצית
השמינית בנושא פעילות המרכז, מחלקותיו ומוסדות התנועה.
פרוטוקול ישיבת הפתיחה של הועידה הארצית השמינית.