תנועת החרות, הועידה הארצית השביעית - הודעות לעתונות

21.01.1963 - 23.01.1963

סימול התיק : ה 1 - 13/ 7/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 7_13_5.pdf הורדת קובץ

תוכן

הודעות לעתונות בנושא פתיחת הועידה, הרצאותיהם של יוחנן בדר
ואסתר רזיאל-נאור, ארגון חברי תנועת החרות חברי הסתדרות העובדים
הכללית, השלטון המקומי, בעיות עליה והצלה, הועד למען ברית
צרפת-ישראל, השלמת בנין מצודת זאב ותמצית הדיון הכללי.